Jeśli zdarzyło się nam, że linie lotnicze odwołały nasz lot, możemy z tego powodu zażądać od przewoźnika odszkodowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE orzekł, ile mamy na to czasu.

Odwołany lot

Przepisy określają

Unijny Trybunał orzekł, że czasu na żądanie odszkodowania od linii lotniczej pasażer odwołanego lotu ma tyle, ile stanowią przepisy w jego kraju. W Polsce mamy na to dwa lata, jednak nie wynika to z przepisów kodeksu cywilnego, ale z międzynarodowych konwencji. Wyrok zapadł, dlatego że prawo unijne nie określa wprost czasu, jaki pasażer linii lotniczych ma na wytoczenie powództwa o odszkodowanie za odwołany lot. Regulacja unijna gwarantuje mu jedynie prawo do takiego odszkodowania, a jego wysokość zróżnicuje w zależności od odległości i miejsca docelowego odwołanego lotu. Jeśli lot został odwołany na skutek nadzwyczajnych okoliczności, to odwołanie takie nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania albo dużego opóźnienia lotów, pasażerowie przed sądami krajowymi mogą się powoływać na rozporządzenia nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r., które ustanawiają wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów.

Polskie przepisy

Jak wynika z konstytucji, ratyfikowane w Polsce umowy międzynarodowe, mają przed ustawami m.in. polskiego kodeksu cywilnego bezdyskusyjne pierwszeństwo. Oznacza to w tym przypadku, że polski pasażer na dochodzenie odszkodowania od linii lotniczych za odwołany lot ma dwa lata, po tym terminie roszczenia ulegają przedawnieniu. Gwarantuje nam to Konwencja Monstrealska z 9 grudnia 1999 r. regulująca obowiązki przewoźników lotniczych w przypadku opóźnienia, zagubienia lub zniszczenia bagażu.

Nasze prawa ich obowiązki

Oprócz żądania odszkodowania w przypadku odwołania lotu mamy też prawo do uzyskania od przewoźnika zwrotu kosztów biletu lotniczego, zaoferowania nam innego połączenia z punktem docelowym podróży, posiłku, napojów, a także do rozmowy telefonicznej w przypadku, gdy nasz czas oczekiwania na inne połączenie to usprawiedliwia.

W przypadku opóźnienia lotu, linie lotnicze mają obowiązek zapewnienia czekającym na terenie portu lotniczego pasażerom posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania bezpłatnych. Umożliwiają im też przeprowadzenie dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Jeśli opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin, mamy prawo do zwrotu kosztów biletów lotniczego, lub do lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu. Jeśli z powodu opóźnienia lotu występuje konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy, mamy też prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między portem lotniczym a hotelem.

W przypadku, gdy przewoźnik nie jest w stanie dowieść, że odwołany lub dużo opóźniony lot został spowodowany zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków nie można było uniknąć, odszkodowania możemy się domagać dopiero powyżej 3 godz.